Adviezen

Adviezen van de Raad van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

Moederschap

Advies

Advies nr. 167 van 18 november 2022

Advies nr. 167 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen van 18 november 2022 over de opschorting van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen tijdens de moederschapsrust - tweede onderzoek
Deeltijds werk

Advies

Advies 166 van 14 oktober 2022 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen over (on)vrijwillig deeltijds werken

Moederschap

Advies

Advies nr. 165 van 9 september 2022

Advies nr. 165 van 9 september 2022 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende de herziening van de bepalingen inzake borstvoedingspauzes
Arbeid

Advies

Advies n° 164 van 11 maart 2022

Betreffende het wetsvoorstel van 13 september 2019 tot opheffing van sommige wettelijke bepalingen inzake minimale arbeidsduur (Doc 55 – 0318/001)
Gendermainstreaming

Advies

Advies nr. 163 van 21 januari 2022

Betreffende de "cascademaatregel" aan de universiteiten in de Franse Gemeenschap.
Prostitutie

Advies

Advies nr. 162 van 19 november 2021

Over het voorontwerp van wet “betreffende de niet-inroepbaarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van sekswerkers.
Loon

Advies

Advies 161 van 22 oktober 2021

Betreffende het voorstel van Richtlijn van de Europese Commissie (2021) 93 DEF over gelijke beloning en transparantie.
Moederschap

Advies

Advies nr. 160 van 4 juni 2021

Betreffende de opschorting van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de moederschapsrust.
Discriminatie

Advies

Advies nr. 159 van 12 maart 2021

Betreffende de toegang tot vrouwelijke en mannelijke anticonceptie

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons