Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Arbeid

Advies

Advies 172 van 9 februari 2024

Advies 172 van 9 februari 2024 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen betreffende de Richtlijn 2023/970 van 10 mei 20223 tot versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen (PB 17.05.2023)
Opvolging van advies 155 van de Raad van 25 juni 2021 en van advies 161 van de Raad van 22 oktober 2021
Prostitutie

Advies

Advies nr. 171 van [8] september 2023

Advies nr. 171 van [8] september 2023 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen over het voorontwerp van wet houdende bepalingen betreffende sekswerk onder arbeidsovereenkomst
Pensioen

Advies

Advies nr. 170 van 7 juli 2023

Advies nr. 170 van 7 juli 2023 van het Bureau van de Raad voor Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen, met betrekking tot de gezinsdimensie in pensioenen.
Moederschap

Advies

Advies nr. 169 van 3 maart 2023

Advies nr. 169 van 3 maart 2023 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een wetsontwerp "dat de overdracht van het saldo van het ouderschapsverlof van de overleden ouder aan de overlevende ouder mogelijk maakt" (nr. 2123)
Discriminatie

Advies

Advies nr. 168 van 13 januari 2023

Advies nr. 168 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen van 13 januari 2023 over een voorontwerp van wet tot wijziging van de drie federale antidiscriminatiewetten
met nota over het “beschermd criterium” gezinsverantwoordelijkheden

Moederschap

Advies

Advies nr. 167 van 18 november 2022

Advies nr. 167 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen van 18 november 2022 over de opschorting van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen tijdens de moederschapsrust - tweede onderzoek
Deeltijds werk

Advies

Advies 166 van 14 oktober 2022

Advies 166 van 14 oktober 2022 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen over (on)vrijwillig deeltijds werken
Moederschap

Advies

Advies nr. 165 van 9 september 2022

Advies nr. 165 van 9 september 2022 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende de herziening van de bepalingen inzake borstvoedingspauzes
Arbeid

Advies

Advies n° 164 van 11 maart 2022

Betreffende het wetsvoorstel van 13 september 2019 tot opheffing van sommige wettelijke bepalingen inzake minimale arbeidsduur (Doc 55 – 0318/001)

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons