Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Moederschap

Advies

Advies nr. 169 van 3 maart 2023

Advies nr. 169 van 3 maart 2023 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een wetsontwerp "dat de overdracht van het saldo van het ouderschapsverlof van de overleden ouder aan de overlevende ouder mogelijk maakt" (nr. 2123)
Discriminatie

Advies

Advies nr. 168 van 13 januari 2023

Advies nr. 168 van 13 januari 2023 van het Bureau over een voorontwerp van wet tot wijziging van de drie federale antidiscriminatiewetten
met nota van Jean Jacqmain over het “beschermd criterium” gezinsverantwoordelijkheden
Moederschap

Advies

Advies nr. 167 van 18 november 2022

Advies nr. 167 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen van 18 november 2022 over de opschorting van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen tijdens de moederschapsrust - tweede onderzoek
Deeltijds werk

Advies

Advies 166 van 14 oktober 2022 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen over (on)vrijwillig deeltijds werken

Moederschap

Advies

Advies nr. 165 van 9 september 2022

Advies nr. 165 van 9 september 2022 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende de herziening van de bepalingen inzake borstvoedingspauzes
Arbeid

Advies

Advies n° 164 van 11 maart 2022

Betreffende het wetsvoorstel van 13 september 2019 tot opheffing van sommige wettelijke bepalingen inzake minimale arbeidsduur (Doc 55 – 0318/001)
Gendermainstreaming

Advies

Advies nr. 163 van 21 januari 2022

Betreffende de "cascademaatregel" aan de universiteiten in de Franse Gemeenschap.
Prostitutie

Advies

Advies nr. 162 van 19 november 2021

Over het voorontwerp van wet “betreffende de niet-inroepbaarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van sekswerkers.
Loon

Advies

Advies 161 van 22 oktober 2021

Betreffende het voorstel van Richtlijn van de Europese Commissie (2021) 93 DEF over gelijke beloning en transparantie.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons