Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Seksisme

Advies

Advies Nr. 136 van 13 december 2013

Betreffende kinderarbeid in het kader van minimissverkiezingen.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 135 van 13 december 2013

Betreffende de impact van bepaalde sociaal-economische maatregelen in 2012.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 134 van 13 december 2013

Van de Raad over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake beroepsziekten.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 133 van 13 december 2013

Betreffende het voorstel voor een typologie van de gelijkgestelde periodes voor de berekening van socialezekerheidsuitkeringen.
Geweld

Advies

Advies Nr. 132 van 9 december 2011

Over de publieke kost van partnergeweld.
Politiek

Advies

Advies Nr. 131 van 31 maart 2011

Betreffende de gevolgen van het arrest Test-Aankoop van het Hof van Justitie.
Pensioen

Advies

Advies Nr. 130 van 10 december 2010

Over de individualisering van de rechten in de tak van de pensioenen van bezoldigde werknemers met het oog op de toepassing van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Loon

Advies

Advies Nr. 129 van 10 december 2010

Met betrekking tot de vereenvoudiging/verfijning van de sociale balans.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 128 van 10 december 2010

Inzake de gendertest in het kader van de tenuitvoerlegging van de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons