Adviezen

Adviezen van de Raad van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

Werk

Advies

Advies nr. 151 van 9 december 2016

Van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een genderimpactanalyse van het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk.
Zelfstandige arbeid

Advies

Advies nr. 150 van 13 juli 2016

Betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat.
Pensioen

Advies

Advies nr. 149 van het Bureau van de RGK van 13 november 2015

Betreffende de genderdimensie en zware arbeid in het kader van de pensioenhervorming (puntensysteem).
Moederschap

Advies

Advies nr. 148 van 9 oktober 2015

Betreffende de sociale bescherming van werkneemsters na een miskraam.
Pensioen

Advies

Advies nr. 147 van 29 mei 2015

Betreffende diverse maatregelen van de hervorming van het werknemerspensioen.
Pensioen

Advies

Advies nr. 146 van 13 februari 2015

Betreffende de cumul van onderbrekingsuitkeringen met een overlevingspensioen in de openbare sector.
Moederschap

Advies

Advies nr. 145 van 13 februari 2015

Betreffende de inkorting van het ziekenhuisverblijf na een bevalling.
Pensioen

Advies

Advies nr. 144 van 21 maart 2014

Betreffende een voorontwerp van wet “tot hervorming van het overlevingspensioen van zelfstandigen”.
Pensioen

Advies

Advies nr. 143 van 21 maart 2014

Betreffende een voorontwerp van wet “tot wijziging van de wetgeving betreffende de overlevingspensioenen van de overheidssector”.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons