Adviezen

Adviezen van de Raad van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

Zelfstandige arbeid

Advies

Advies Nr. 96 van 15 april 2005

Inzake vrouwelijke vrije beroepers.
Politiek

Advies

Advies Nr. 95 van 15 april 2005

Strekkende tot de uitwerking van een wetboek voor gendergelijkheid.
Werk

Advies

Advies Nr. 94 van 15 april 2005

Betreffende de genderdimensie in het werkgelegenheidsbeleid: Een oproep tot de beleidsmakers en de sociale partners.
Politiek

Advies

Advies Nr. 93 van 15 april 2005

Inzake resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2000) betreffende vrouwen, vrede en veiligheid.
Gezin

Advies

Advies Nr. 92 van 15 april 2005

Betreffende het voorontwerp van wet tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind.
Statistieken

Advies

Advies Nr. 91 van 15 april 2005

Betreffende pijnstillers.
Politiek

Advies

Advies Nr. 90 van 1 oktober 2004

Inzake de resultaten van de regionale en Europese verkiezingen van 13 juni 2004.
Geweld

Advies

Advies Nr. 89 van 1 oktober 2004

Betreffende de huisplaatsing in het kader van geweld op vrouwen.
Statistieken

Advies

Advies Nr. 88 van 1 oktober 2004

Betreffende de vrouwen van 50 jaar en meer.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons