Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Moederschap

Advies

Advies nr. 160 van 4 juni 2021

Betreffende de opschorting van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de moederschapsrust.
Discriminatie

Advies

Advies nr. 159 van 12 maart 2021

Betreffende de toegang tot vrouwelijke en mannelijke anticonceptie
Politiek

Advies

Advies nr. 158 van 26 november 2020

Betreffende de genderdimensie in het regeerakkoord (30-9-2020) en de beleidsverklaringen van de federale ministers.
Moederschap

Advies

Advies nr. 157 van 15 april 2020

Betreffende drie wetsvoorstellen die betrekking hebben op de eventuele ziektedagen die plaatsvinden tijdens de 6 weken voor de vermoedelijke geboortedatum.
Prostitutie

Advies

Advies nr. 156 van 10 december 2020

Betreffende de Sociale rechten van personen die zich prostitueren.
Loon

Advies

Advies nr. 155 van 25 juni 2021

Betreffende de loontransparantie en het wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen.
Gezin

Advies

Advies nr. 154 van 8 december 2017

Betreffende de verloven voor co-ouders in het geval van een doodgeboren kind.
Werk

Advies

Advies nr. 153 van 8 september 2017

Betreffende het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie van 26 april 2017 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad.
Pensioen

Advies

Advies nr. 152 van 10 maart 2017

Betreffende de diplomabonificatie in de pensioenberekening.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons