Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Moederschap

Advies

Advies nr. 157 van 15 april 2020

Betreffende drie wetsvoorstellen die betrekking hebben op de eventuele ziektedagen die plaatsvinden tijdens de 6 weken voor de vermoedelijke geboortedatum.
Prostitutie

Advies

Advies nr. 156 van 10 december 2020

Betreffende de Sociale rechten van personen die zich prostitueren.
Loon

Advies

Advies nr. 155 van 25 juni 2021

Betreffende de loontransparantie en het wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen.
Gezin

Advies

Advies nr. 154 van 8 december 2017

Betreffende de verloven voor co-ouders in het geval van een doodgeboren kind.
Werk

Advies

Advies nr. 153 van 8 september 2017

Betreffende het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie van 26 april 2017 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad.
Pensioen

Advies

Advies nr. 152 van 10 maart 2017

Betreffende de diplomabonificatie in de pensioenberekening.
Werk

Advies

Advies nr. 151 van 9 december 2016

Van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een genderimpactanalyse van het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk.
Zelfstandige arbeid

Advies

Advies nr. 150 van 13 juli 2016

Betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat.
Pensioen

Advies

Advies nr. 149 van het Bureau van de RGK van 13 november 2015

Betreffende de genderdimensie en zware arbeid in het kader van de pensioenhervorming (puntensysteem).

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons