Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Politiek

Advies

Advies Nr. 2

Met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht.
Gendermainstreaming

Advies

Advies nr. 1 van 13 januari 2016

Betreffende de Wetenschappelijke Raad van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 1 van 10 september 1999

Met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de toelatingsvoorwaarden voor bepaalde betrekkingen in de buitendiensten van het Directoraat-generaal strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons