Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Werk

Advies

Advies Nr. 45 van 23 februari 1987

Inzake de tewerkstelling van jonge vrouwen.

Advies

Advies Nr. 44 van 26 juni 2001

Advies Nr. 44 van 26 juni 2001 : omtrent het voorontwerp van wet betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Werk

Advies

Advies Nr. 44 van 22 september 1986

Van het Bureau van de Commissie Vrouwenarbeid, betreffende de fysieke criteria bij de aanwerving of de bevordering, door de Commissie op 23.2.1987 goedgekeurd.

Advies

Advies Nr. 43 van 26 juni 2001

Advies Nr. 43 van 26 juni 2001 : betreffende het ontwerp van oriëntatienota van de federale staat rond een nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen.
Werk

Advies

Advies Nr. 43 van 25 juni 1986

Betreffende de beschermde wetgeving: het dragen van lasten door zwangere vrouwen.

Advies

Advies Nr. 42 van 9 maart 2001

Advies Nr. 42 van 9 maart 2001 : betreffende het beroeps- en sociaal statuut voor de bij een dienst aangesloten onthaalmoeders.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 42 van 4 november 1985

Inzake het ontwerp van K.B. tot wijziging van het K.B. van 16.4.1977 houdende maatregelen tot bescherming van de vrouwelijke militairen bij de land-, de lucht- en de zeemacht en bij de medische dienst.

Advies

Advies Nr. 41 van 9 maart 2001

Advies Nr. 41 van 9 maart 2001 : betreffende de inkomensgarantie voor ouderen.
Werk

Advies

Advies Nr. 41 van 4 november 1985

Tot uitvoering van art. 119 van de wet van 4.8.1978 (positieve acties).

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons