Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Advies

Advies Nr. 47 van 14 september 2001

Advies Nr. 47 van 14 september 2001 : van het Bureau van de Raad betreffende de problematiek van de opzeggingstermijnen bij ontslag in overheidsdiensten op grond van een door arbeidsovereenkomst tewerkgestelde werklieden, gezien vanuit een genderperspectief.
Werk

Advies

Advies Nr. 47 van 23 november 1987

Betreffende de jonge vrouwelijke langdurig werklozen.

Advies

Advies Nr. 46 van 26 juni 2001

Advies Nr. 46 van 26 juni 2001 : betreffende de ouderen en de digitale wereld
Fiscaliteit

Advies

Advies Nr. 46 van 23 november 1987

Betreffende het ontwerp van fiscale hervorming.

Advies

Advies Nr. 45 van 26 juni 2001

Advies Nr. 45 van 26 juni 2001 : over de invloed van de arbeidsomstandigheden inzake "gender en gezondheid”.
Werk

Advies

Advies Nr. 45 van 23 februari 1987

Inzake de tewerkstelling van jonge vrouwen.

Advies

Advies Nr. 44 van 26 juni 2001

Advies Nr. 44 van 26 juni 2001 : omtrent het voorontwerp van wet betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Werk

Advies

Advies Nr. 44 van 22 september 1986

Van het Bureau van de Commissie Vrouwenarbeid, betreffende de fysieke criteria bij de aanwerving of de bevordering, door de Commissie op 23.2.1987 goedgekeurd.

Advies

Advies Nr. 43 van 26 juni 2001

Advies Nr. 43 van 26 juni 2001 : betreffende het ontwerp van oriëntatienota van de federale staat rond een nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons