Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Werk

Advies

Advies Nr. 43 van 25 juni 1986

Betreffende de beschermde wetgeving: het dragen van lasten door zwangere vrouwen.

Advies

Advies Nr. 42 van 9 maart 2001

Advies Nr. 42 van 9 maart 2001 : betreffende het beroeps- en sociaal statuut voor de bij een dienst aangesloten onthaalmoeders.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 42 van 4 november 1985

Inzake het ontwerp van K.B. tot wijziging van het K.B. van 16.4.1977 houdende maatregelen tot bescherming van de vrouwelijke militairen bij de land-, de lucht- en de zeemacht en bij de medische dienst.

Advies

Advies Nr. 41 van 9 maart 2001

Advies Nr. 41 van 9 maart 2001 : betreffende de inkomensgarantie voor ouderen.
Werk

Advies

Advies Nr. 41 van 4 november 1985

Tot uitvoering van art. 119 van de wet van 4.8.1978 (positieve acties).

Advies

Advies Nr. 40 van 8 december 2000

Advies Nr. 40 van 8 december 2000 : betreffende het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 76/207/EEG.
Arbeid

Advies

Advies Nr. 40 van 20 mei 1985

Betreffende de experimenten van aanpassing van de arbeidstijd in de ondernemingen in het kader van het K.B. nr. 179.

Advies

Advies Nr. 39 van 8 december 2000

Advies Nr. 39 van 8 december 2000 : betreffende de aftrek voor kinderen ten laste en het fiscaal statuut van de onderhoudsgelden voor kinderen.
Arbeid

Advies

Advies Nr. 39 van 20 mei 1985

Inzake het ontwerp van K.B. tot regeling van de vrijwillige dienstneming bij de civiele bescherming of voor andere taken van algemeen belang van personen die tenminste achttien jaar oud en niet aan de militaire dienstplicht onderworpen zijn.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons