Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Advies

Advies Nr. 34 van 7 april 2000

Advies Nr. 34 van 7 april 2000 : inzake de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
Werk

Advies

Advies Nr. 34 van 12 juli 1982

Over de weerslag die de beschermende wetgevingen zoals vervat in art. 123 van de wet van 4.8.1978 tot economische heroriëntering, hebben op de toegang van de vrouwen tot de opleiding en tot het beroep van officierwerktuigkundige.

Advies

Advies Nr. 33 van 7 april 2000

Advies Nr. 33 van 7 april 2000 : gender en gezondheid: 1. Osteoporose.
Deeltijds werk

Advies

Advies Nr. 33 van 12 juli 1982

Betreffende het voorstel van richtlijn van de Europese Gemeenschappen aangaande de vrijwillige deeltijdarbeid.

Advies

Advies Nr. 32 van 7 april 2000

Advies Nr. 32 van 7 april 2000 : betreffende dementerende bejaarden.
Pensioen

Advies

Advies Nr. 32 van 12 juli 1982

Omtrent het ontwerp van aanbeveling van de Raad betreffende de beginselen van een communautair beleid inzake de pensioenleeftijd.

Advies

Advies Nr. 31 van 7 april 2000

Advies Nr. 31 van 7 april 2000 : betreffende het wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (bekrachtigd door de Raad op 7 april 2000).
Werk

Advies

Advies Nr. 31 van 12 juli 1982

Betreffende de weerslag die de beschermende wetgevingen, zoals vervat in het art. 123 van de wet van 4.8.1978 tot economische heroriëntering, hebben op de toegang van de vrouwen tot het arbeidsproces.

Advies

Advies Nr. 30 van 7 april 2000

Advies Nr. 30 van 7 april 2000 : betreffende de invloed van de vermindering van de devolutieve werking van de lijststem op de vrouwelijke vertegenwoordiging in de parlementen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons