Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Pensioen

Advies

Advies nr. 142 van 21 maart 2014

Betreffende een voorontwerp van wet “tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot oprichting van de overgangsuitkering, in de pensioenregeling voor werknemers”.
Sociale zekerheid

Advies

Advies nr. 141 van 13 december 2013

Betreffende het onderwerpen van bepaalde uitkeringen aan de sociale bijdragen.
Pensioen

Advies

Advies Nr. 140 van 13 december 2013

Betreffende het begrip van de in aanmerking genomen diensten voor de toekenning en de berekening van de rustpensioenen in de overheidssector.
Seksisme

Advies

Advies Nr. 139 van 13 december 2013

Betreffende het voorontwerp van wet tot versterken van de strijd tegen seksisme.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 138 van 13 december 2013

Betreffende de verenigbaarheid van bepaalde door verkiezing verkregen mandaten met de periode van moederschapsverlof.
Zelfstandige arbeid

Advies

Advies Nr. 137 van 13 december 2013

Betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat.
Seksisme

Advies

Advies Nr. 136 van 13 december 2013

Betreffende kinderarbeid in het kader van minimissverkiezingen.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 135 van 13 december 2013

Betreffende de impact van bepaalde sociaal-economische maatregelen in 2012.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 134 van 13 december 2013

Van de Raad over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake beroepsziekten.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons