Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Seksisme

Advies

Advies Nr. 139 van 13 december 2013

Betreffende het voorontwerp van wet tot versterken van de strijd tegen seksisme.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 138 van 13 december 2013

Betreffende de verenigbaarheid van bepaalde door verkiezing verkregen mandaten met de periode van moederschapsverlof.
Zelfstandige arbeid

Advies

Advies Nr. 137 van 13 december 2013

Betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat.
Seksisme

Advies

Advies Nr. 136 van 13 december 2013

Betreffende kinderarbeid in het kader van minimissverkiezingen.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 135 van 13 december 2013

Betreffende de impact van bepaalde sociaal-economische maatregelen in 2012.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 134 van 13 december 2013

Van de Raad over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake beroepsziekten.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 133 van 13 december 2013

Betreffende het voorstel voor een typologie van de gelijkgestelde periodes voor de berekening van socialezekerheidsuitkeringen.
Geweld

Advies

Advies Nr. 132 van 9 december 2011

Over de publieke kost van partnergeweld.
Politiek

Advies

Advies Nr. 131 van 31 maart 2011

Betreffende de gevolgen van het arrest Test-Aankoop van het Hof van Justitie.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons