Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Pensioen

Advies

Advies Nr. 130 van 10 december 2010

Over de individualisering van de rechten in de tak van de pensioenen van bezoldigde werknemers met het oog op de toepassing van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Loon

Advies

Advies Nr. 129 van 10 december 2010

Met betrekking tot de vereenvoudiging/verfijning van de sociale balans.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 128 van 10 december 2010

Inzake de gendertest in het kader van de tenuitvoerlegging van de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 127 van 10 december 2010

Betreffende positieve acties in de privésector.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 126 van 18 december 2009

Betreffende de vergoeding van werkneemsters in geval van werkverwijdering wegens borstvoeding.
Gezin

Advies

Advies Nr. 125 van 18 december 2009

Met betrekking tot eenoudergezinnen.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 124 van 18 december 2009

Met betrekking tot discriminatie inzake levensverzekeringen.
Statistieken

Advies

Advies Nr. 123 van 18 december 2009

Voor statistieken uitgesplitst naar geslacht en genderindicatoren.
Politiek

Advies

Advies Nr. 122 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk Besluit tot oprichting van een interdepartementale coördinatiegroep ter uitvoering van art. 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons