Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 133 van 13 december 2013

Betreffende het voorstel voor een typologie van de gelijkgestelde periodes voor de berekening van socialezekerheidsuitkeringen.
Geweld

Advies

Advies Nr. 132 van 9 december 2011

Over de publieke kost van partnergeweld.
Politiek

Advies

Advies Nr. 131 van 31 maart 2011

Betreffende de gevolgen van het arrest Test-Aankoop van het Hof van Justitie.
Pensioen

Advies

Advies Nr. 130 van 10 december 2010

Over de individualisering van de rechten in de tak van de pensioenen van bezoldigde werknemers met het oog op de toepassing van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Loon

Advies

Advies Nr. 129 van 10 december 2010

Met betrekking tot de vereenvoudiging/verfijning van de sociale balans.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 128 van 10 december 2010

Inzake de gendertest in het kader van de tenuitvoerlegging van de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 127 van 10 december 2010

Betreffende positieve acties in de privésector.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 126 van 18 december 2009

Betreffende de vergoeding van werkneemsters in geval van werkverwijdering wegens borstvoeding.
Gezin

Advies

Advies Nr. 125 van 18 december 2009

Met betrekking tot eenoudergezinnen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons