Nieuws

Gelijk loon voor mannen en vrouwen

Loon

ADVIES N°155 VAN 25 JUNI 2021 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN betreffende de loontransparantie en het wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen

Loondiscriminatie op grond van geslacht is een van de redenen waarom vrouwen in de EU gemiddeld 16% minder verdienen dan mannen. Sinds 1975 staat het gelijk loon voor mannen en vrouwen als een prioriteit op de agenda maar vandaag krijgt het principe van het gelijk loon voor werk van gelijke waarde weer volle aandacht. Een van de redenen is het Voorstel van Richtlijn over de loontransparantie ter bestrijding van de genderloonkloof van 4 maart 2021 van de Europese COM om de mogelijke loonongelijkheid op ondernemingsniveau zichtbaar te maken en om slachtoffers van discriminatie een betere toegang tot de rechter te bieden. Werknemers krijgen het recht hun werkgever om informatie te vragen over hun individuele loonniveau, er komt een loonrapportage en het zal voortaan aan de werkgever zijn om aan te tonen dat er géén sprake is van discriminatie op het gebied van het loon.

ok is er het engagement van de federale regering (regeringsakkoord 2020) om in het kader van een actief beleid inzake gendergelijkheid de strijd aan te gaan tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

De Raad en zijn Vaste Commissie Arbeid hebben de laatste jaren meerdere adviezen uitgebracht over het onderwerp, in 1996, 1999 en 2014. De Raad wenst vandaag het belang van het gelijk loon opnieuw onder de aandacht te brengen met een Advies.

Het Advies roept op tot het rechttrekken van een aantal wettelijke definities, onderstreept het belang van het sociaal overleg in deze materie, en stelt een betere van de verplichte rapportage op ondernemingsniveau voorop met behulp van een gebruiksvriendelijke webapp, en het verplicht opstellen van een actieplan als de loonkloof te groot is. Ook het deeltijds werk en zeker het onvrijwillig, wordt als een van de oorzaken van de loonkloof behandeld.

Hoewel er maatschappelijke oorzaken zijn die we niet uit het oog mogen verliezen zoals de segregatie op de arbeidsmarkt, de combinatie gezin en arbeid, enz.., het gelijk loon van mannen en vrouwen blijft een verantwoordelijkheid van de werkgever.

Contact : annemie.pernot@skynet.be jean.jacqmain@cgspacod.be

Het advies n°155 van 25 juni 2021

 

Gerelateerde artikels

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons