Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Advies

Advies Nr. 38 van 8 december 2000

Advies Nr. 38 van 8 december 2000 : betreffende de bejaarde migrantenvrouwen.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 38 van 25 mei 1984

Betreffende de voorstellen tot hervorming van de sociale zekerheid van Minister DEHAENE.

Advies

Advies Nr. 37 van 8 december 2000

Advies Nr. 37 van 8 december 2000 : betreffende de moederschapsbescherming: nieuw onderzoek.
Werk

Advies

Advies Nr. 37 van 11 januari 1984

Betreffende de regeling van sommige onderbrekingen van de beroepsloopbaan.

Advies

Advies Nr. 36 van 7 april 2000

Advies Nr. 36 van 7 april 2000 : betreffende de toekomstige fiscale hervorming en de invloed daarvan op de sociale gelijkheid vanuit de genderdimensie.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 36 van 9 mei 1983

Betreffende het begrip “indirecte discriminatie”.

Advies

Advies Nr. 35 van 7 april 2000

Advies Nr. 35 van 7 april 2000 : omtrent de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de brandweerkorpsen.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 35 van 4 maart 1983

Inzake het wetsvoorstel 153 van 18.2.1982 tot aanvulling van sommige wetsbepalingen met het oog op de bescherming van het moederschap, ingediend door Volksvertegenwoordiger de Heer P. BREYNE (Kamer van Volksvertegenwoordigers - zitting 1981-1982, 153, nr. 1).

Advies

Advies Nr. 34 van 7 april 2000

Advies Nr. 34 van 7 april 2000 : inzake de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons