Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Politiek

Advies

Advies Nr. 121 van 12 juni 2009

Met betrekking tot twee ontwerpen van Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.Download de PDF
Gezin

Advies

Advies Nr. 120 van 12 juni 2009

Met betrekking tot de toekenning van de kinderbijslag wanneer de ouders van het kind gescheiden zijn.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 119 van 12 juni 2009

Met betrekking tot euthanasie.
Zelfstandige arbeid

Advies

Advies Nr. 118 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het voorstel tot herziening van de richtlijn 86/613/EEG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming van het moederschap.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 117 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het voorstel van richtlijn tot wijziging van de richtlijn 92/85/EEG inzake de moederschapsbescherming van werkneemsters.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 116 van 21 oktober 2008

Met betrekking tot de ontwerpen van Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
Politiek

Advies

Advies Nr. 115 van 21 oktober 2008

Betreffende de genderdimensie in het regeerakkoord en in de algemene beleidsnota's van de federale ministers.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 114

Betreffende de oprichting van een administratief rechtscollege uitsluitend bevoegd voor alles wat betrekking heeft op gelijke kansen.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 113 van 13 okober 2006

Betreffende het voorontwerp van wet ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons