Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Discriminatie

Advies

Advies Nr. 127 van 10 december 2010

Betreffende positieve acties in de privésector.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 126 van 18 december 2009

Betreffende de vergoeding van werkneemsters in geval van werkverwijdering wegens borstvoeding.
Gezin

Advies

Advies Nr. 125 van 18 december 2009

Met betrekking tot eenoudergezinnen.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 124 van 18 december 2009

Met betrekking tot discriminatie inzake levensverzekeringen.
Statistieken

Advies

Advies Nr. 123 van 18 december 2009

Voor statistieken uitgesplitst naar geslacht en genderindicatoren.
Politiek

Advies

Advies Nr. 122 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk Besluit tot oprichting van een interdepartementale coördinatiegroep ter uitvoering van art. 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.
Politiek

Advies

Advies Nr. 121 van 12 juni 2009

Met betrekking tot twee ontwerpen van Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.Download de PDF
Gezin

Advies

Advies Nr. 120 van 12 juni 2009

Met betrekking tot de toekenning van de kinderbijslag wanneer de ouders van het kind gescheiden zijn.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 119 van 12 juni 2009

Met betrekking tot euthanasie.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons