Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Geweld

Advies

Advies Nr. 112 van 13 oktober 2006

Met betrekking tot de voorontwerpen van wet en van koninklijk besluit met betrekking tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 111 van 13 oktober 2006

Met betrekking tot ouderen, armoede en gezondheidszorg.
Pensioen

Advies

Advies Nr. 110 van 13 oktober 2006

Over de uitvoering van het generatiepact wat betreft het brugpensioen en het wettelijk pensioen: anciënniteitsvereisten, gelijkgestelde periodes, invulling van het begrip zware arbeid.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 109 van 13 oktober 2006

Betreffende de toepassing van gender mainstreaming bij het antwoord van de belgische regering op de vragenlijst over de gezondheidszorg en de langdurige zorg voor ouderen.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 108 van 13 oktober 2006

Met betrekking tot quota in raden van bestuur.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 107 van 7 april 2006

Betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.
Politiek

Advies

Advies Nr. 106 van 10 maart 2006

Over de gevolgen van de nieuwe decretale regelgevingen bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 105 van 10 maart 2006

Betreffende de arrondissementscommissaris en de provinciegouverneur.
Politiek

Advies

Advies Nr. 104 van 10 maart 2006

Met betrekking tot het Europees instituut voor gendergelijkheid en haar vestigingsplaats.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons