Nieuws

De sociale rechten van personen die zich prostitueren

Prostitutie

In het voorjaar van 2020 heeft de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen gereageerd op een voorstelnota van la Ligue des Droits Humains (LDH) over de sociale rechten van prostituees.

Het akkoord van de Vivaldi-regering voorziet in "reflectie, met de actoren ter plaatse, om de leef- en werkomstandigheden van sekswerkers te verbeteren". De minister van Sociale Zaken vulde de toezegging van de regering aan door te stellen dat sekswerkers "geregistreerd staan als loontrekkenden of zelfstandigen voor andere diensten dan seksuele handelingen", maar dat "andere sekswerkers geen status hebben" en dat "de toekenning van de status van Sui Generis wordt bemoeilijkt door het verbod op het in de handel brengen van het eigen lichaam, dat seksuele handelingen niet in aanmerking kunnen worden genomen als arbeidsvoorwaarden" (zie beleidsverklaring van de minister, Kamer, DOC 55 1610-003).

In de context van deze verklaringen vindt de Raad het wenselijk om van zijn antwoord aan de LDH een advies te maken (advies 156 van 10 december 2020). Hij behoudt zich ook de mogelijkheid voor om de latere voorstellen van de regering opnieuw te bekijken. Meteen wil de Raad ook benadrukken dat sekswerkers een veel grotere groep zijn dan de prostituees en dat er geen amalgaan mag worden gemaakt.

In het eerste deel van het advies komen de standpunten over de sociale status van prostitueesaan bod. In het tweede deel geeft de Raad aanbevelingen die essentiëel en onmisbaar zijn om prostituees die zelfstandig zijn, en degenen die hun activiteiten onder dwang uitoefenen en uit het milieu willen vertrekken, effectief te beschermen.

Contact: D.De Vos, domie.devos@outlook.com, 0474 98 75 00

H. Moestermans, vr.hmoestermans@amazone.be

Gerelateerde artikels

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons