Nieuws

In memoriam: Lily Kerrinckx

Raad

Met diepe droefheid hebben we afscheid genomen van Lily Kerrinckx. Ze overleed op 22 februari na een lange ziekte.

Lily was sinds 1993 lid van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen als vertegenwoordigster van het VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt). Haar ervaring als lerares lichamelijke opvoeding was van groot belang bij de redactie van onze adviezen rond "vrouwen en sport" (adviezen nrs. 17 en 36).
Ze was erg bezorgd over het lot van ouderen, mede door haar persoonlijke ervaringen en de tegenslagen waarmee ze te maken kreeg, in het bijzonder het verlies van haar echtgenoot.
Ze nam het ook op voor de vrouwen die geconfronteerd worden met isolement, dementie, euthanasie en de digitale kloof (adviezen nrs. 29, 32, 38, 46, 58, 82, 88, 119).
In april 2009 sprak ze namens het VSOA op een hoorzitting in de Senaat over het probleem van het "glazen plafond" in België en de wijze waarop het wordt aangepakt.
Ook de geslachtdiscriminatie in levensverzekeringen trok haar volle aandacht en ze wilde dit graag definitief regelen (adviezen nrs. 124 en 131).

Lily was een echte pionier in de strijd voor gelijke kansen en ze lag aan de basis van een groot aantal adviezen van de Raad.

Het was een eer en een genoegen om met haar samen te werken. Haar dood is een groot verlies.

Lily, je zal gemist worden.

Gerelateerde artikels

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons