Nieuws

Persbericht: "Diplomabonificatie in de pensioenberekening: impact op de vrouwen in de overheidssector"

Pensioen

Advies nr. 152 van het Bureau van de Raad van de Gelijke kansen voor Mannen en Vrouwen van 10 maart 2017 betreffende de diplomabonificatie in de pensioenberekening

Onder het mom van een harmonisering kiest de minister van Pensioenen resoluut voor een beleid dat de pensioenen verlaagt voor alle werkenden: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. In werkelijkheid is de voornaamste en zelfs enige doelstelling een besparingsoperatie.

De door de minister besliste maatregelen treffen de vrouwen meer. Dit is ook het geval voor het wegvallen van de gratis studiejaren voor de berekening van de pensioenen in de openbare sector. Voor de ambtenaren was dit oorspronkelijk bedoeld als een compensatie voor de verplichting om een diploma te hebben om bepaalde functies uit te oefenen.

Voortaan moet voor het in aanmerking nemen van deze jaren een forfaitaire regularisatiebijdrage betaald worden van 1500 euro per studiejaar.

In een rapport van april 2016 stelde het Kenniscentrum voor pensioenen vast dat er een grotere impact is op vrouwelijke ambtenaren, en in het bijzonder op vrouwelijke leerkrachten: een groter aantal vrouwelijke leerkrachten (bijna 60% van het totaal van deze categorie) zou er de nadelen van ondervinden.

De Raad van de Gelijke Kansen merkt ook op dat de minister zich eens te meer beroept op de hoogdringendheid om dit ontwerp van regelgeving niet te moeten onderwerpen aan de verplichte regelgevingsimpactanalyse (RIA) voor alle ontwerpen die worden voorgelegd aan de Ministerraad. Deze hoogdringendheid wordt met een merkwaardige rekbaarheid geïnterpreteerd. Het ontwerp wordt al sinds oktober officieel besproken, lag al meermaals op tafel bij de regering en werd maar op 22 maart ingediend bij de Kamer.

Contact:
Dominique De Vos, 0474/987500
Francine Hantson, 02/233.40.18
www.raadgelijkekansen.be

Gerelateerde artikels

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons