Adviezen

Adviezen van de Vaste Commissie Arbeid van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (Sinds 1993)

Moederschap

Advies

Advies nr. 4 (5) van 9 oktober 2015

Over de toegangsvoorwaarden voor moederschapsuitkeringen.
Discriminatie

Advies

Advies nr. 4 van 15 januari 2014

Betreffende een voorontwerp van koninklijk besluit “tot vaststelling van de gevallen waarin melding kan worden gemaakt van het geslacht in de toegangsvoorwaarden van een betrekking of een beroepsactiviteit tot uitvoering van artikel 13, §3 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen”
Loon

Advies

Advies nr. 3 van 18 september 2013

Met betrekking tot het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.
Politiek

Advies

Advies Nr. 2

Met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 1 van 10 september 1999

Met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de toelatingsvoorwaarden voor bepaalde betrekkingen in de buitendiensten van het Directoraat-generaal strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons