Adviezen

Adviezen van de Commissie Vrouwenarbeid (1975 – 1992)

Werk

Advies

Advies Nr. 66 van 19 november 1992

Betreffende de plaats van de vrouwen in de tenuitvoerlegging van de programma's voor steun bij tussenkomst van het Europees Sociaal Fonds in België.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 65 van 19 november 1992

Met betrekking tot het Europees beleid inzake informatieverstrekking aan vrouwen.
Werk

Advies

Advies Nr. 64 van 19 november 1992

Inzake een ontwerp van K.B. betreffende de vertegenwoordiging van werkneemsters en werknemers in de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 63 van 9 juli 1992

Betreffende een ontwerp van K.B. tot wijziging van het K.B. van 14.7.1987 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de privé-sector.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 62

Aangaande het ontwerp van K.B. tot wijziging van het K.B. van 27.2.1990 houdende maatregelen ter bevordering van gelijke kansen van mannen en vrouwen in de overheidsdiensten.
Loon

Advies

Advies Nr. 61 van 9 december 1991

Betreffende de bezoldigingsregeling van de werknemers in dienst opgenomen bij een overeenkomst voor deeltijdse arbeid in de ministeries en instellingen van openbaar nut.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 60 van 28 oktober 1991

Betreffende de verantwoordelijkheid van de openbare instanties inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de betrekkingen met de landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en meer in het bijzonder met de landen van Centraal en Oost-Europa.
Werk

Advies

Advies Nr. 59 van 28 oktober 1991

Betreffende de nachtarbeid van vrouwen in de maatschappijen voor intercommunaal vervoer.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 58 van 23 september 1991

Betreffende het opnemen van het geslacht in de personeelsformulieren voor de operatie doorlichting van het openbaar ambt.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons