Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Advies

Advies Nr. 3 van 26 mei 1975

Advies Nr. 3 van 26 mei 1975 : betreffende schorsing van de arbeidsovereenkomst met het oog op de opvoeding van een kind.
Gendermainstreaming

Advies

Advies nr. 2 van 4 maart 2016

Betreffende de algemene lijst van de door de wet van 20 juli 1990 bedoelde adviesorganen.

Advies

Advies Nr. 2 van 9 december 1994

Advies Nr. 2 van 9 december 1994 : over het geslacht van beroeps- en functienamen.

Advies

Advies Nr. 2 van 26 mei 1975

Advies Nr. 2 van 26 mei 1975 : betreffende opvangverlof bij adoptie van een kind.
Politiek

Advies

Advies Nr. 2

Met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht.
Gendermainstreaming

Advies

Advies nr. 1 van 13 januari 2016

Betreffende de Wetenschappelijke Raad van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 1 van 10 september 1999

Met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de toelatingsvoorwaarden voor bepaalde betrekkingen in de buitendiensten van het Directoraat-generaal strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie.

Advies

Advies Nr. 1 van 27 juni 1994

Advies Nr. 1 van 27 juni 1994 : van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen betreffende de verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen binnen het gezin en binnen de maatschappij.

Advies

Advies Nr. 1 van 26 mei 1975

Advies Nr. 1 van 26 mei 1975 : betreffende het ontwerp van wet betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons