Adviezen

Adviezen van de Commissie Vrouwenarbeid (1975 – 1992)

Arbeid

Advies

Advies Nr. 40 van 20 mei 1985

Betreffende de experimenten van aanpassing van de arbeidstijd in de ondernemingen in het kader van het K.B. nr. 179.
Arbeid

Advies

Advies Nr. 39 van 20 mei 1985

Inzake het ontwerp van K.B. tot regeling van de vrijwillige dienstneming bij de civiele bescherming of voor andere taken van algemeen belang van personen die tenminste achttien jaar oud en niet aan de militaire dienstplicht onderworpen zijn.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 38 van 25 mei 1984

Betreffende de voorstellen tot hervorming van de sociale zekerheid van Minister DEHAENE.
Werk

Advies

Advies Nr. 37 van 11 januari 1984

Betreffende de regeling van sommige onderbrekingen van de beroepsloopbaan.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 36 van 9 mei 1983

Betreffende het begrip “indirecte discriminatie”.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 35 van 4 maart 1983

Inzake het wetsvoorstel 153 van 18.2.1982 tot aanvulling van sommige wetsbepalingen met het oog op de bescherming van het moederschap, ingediend door Volksvertegenwoordiger de Heer P. BREYNE (Kamer van Volksvertegenwoordigers - zitting 1981-1982, 153, nr. 1).
Werk

Advies

Advies Nr. 34 van 12 juli 1982

Over de weerslag die de beschermende wetgevingen zoals vervat in art. 123 van de wet van 4.8.1978 tot economische heroriëntering, hebben op de toegang van de vrouwen tot de opleiding en tot het beroep van officierwerktuigkundige.
Deeltijds werk

Advies

Advies Nr. 33 van 12 juli 1982

Betreffende het voorstel van richtlijn van de Europese Gemeenschappen aangaande de vrijwillige deeltijdarbeid.
Pensioen

Advies

Advies Nr. 32 van 12 juli 1982

Omtrent het ontwerp van aanbeveling van de Raad betreffende de beginselen van een communautair beleid inzake de pensioenleeftijd.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons