Adviezen

Adviezen van de Commissie Vrouwenarbeid (1975 – 1992)

Advies

Advies Nr. 15/3 van 20 september 1979

Advies Nr. 15/3 van 20 september 1979 : betreffende een verzoek tot afwijking, ingediend door de Gouverneur van de Provincie Antwerpen en overgemaakt door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu, voor bepaalde functies in de diensten nucleaire geneeskunde en radiotherapie van het OCMW van Turnhout (wet van 4.8.1978 art. 122).

Advies

Advies Nr. 15/2 van 26 maart 1979

Advies Nr. 15/2 van 26 maart 1979 : betreffende een verzoek tot afwijking, ingediend door de Minister van Justitie, voor de officieren en de agenten van de gerechtelijke politie (wet van 4.8.1978 art. 122).

Advies

Advies Nr. 15/1 van 26 januari 1979

Advies Nr. 15/1 van 26 januari 1979 : over twee verzoeken tot afwijking die op grond van art. 122 van de wet van 4.8.1978 (de gelijke behandeling) ingediend werden door de Nationale Unie van Voorzieningen voor jeugdbescherming en gehandicaptenzorg en door Caritas (Confederatie van Instellingen).

Advies

Advies Nr. 15

Advies Nr. 15 : K.B. tot vaststelling van de gevallen waarin melding kan worden gemaakt van het geslacht in de toegangsvoorwaarden van een betrekking of een beroepsactiviteit (wet van 4.8.1978, B.S. van 17.8.1978).

Advies

Advies Nr. 14 van 26 mei 1978

Advies Nr. 14 van 26 mei 1978 : over het wetsvoorstel van Mevr. De Meester-De Meyer en Mevr. Maes tot invoering van het ouderschapsverlof en over de door de heer Pierret voorgestelde amendementen.

Advies

Advies Nr. 13 van 2 maart 1978

Advies Nr. 13 van 2 maart 1978 : inzake moederschapsbescherming.

Advies

Advies Nr. 12 van 10 mei 1978

Betreffende de tewerkstelling en de werkeloosheid van de vrouwen.

Advies

Advies Nr. 11 van 14 oktober 1977

Inzake de integratie van de vrouwen in het raam van de initiatieven die ter bevordering van de tewerkstelling worden overwogen.

Advies

Advies Nr. 10 van 31 januari 1977

Betreffende de vertegenwoordiging van de werkneemsters in de ondernemingsraden en comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons