Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Arbeid

Advies

Advies Nr. 39 van 20 mei 1985

Inzake het ontwerp van K.B. tot regeling van de vrijwillige dienstneming bij de civiele bescherming of voor andere taken van algemeen belang van personen die tenminste achttien jaar oud en niet aan de militaire dienstplicht onderworpen zijn.

Advies

Advies Nr. 38 van 8 december 2000

Advies Nr. 38 van 8 december 2000 : betreffende de bejaarde migrantenvrouwen.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 38 van 25 mei 1984

Betreffende de voorstellen tot hervorming van de sociale zekerheid van Minister DEHAENE.

Advies

Advies Nr. 37 van 8 december 2000

Advies Nr. 37 van 8 december 2000 : betreffende de moederschapsbescherming: nieuw onderzoek.
Werk

Advies

Advies Nr. 37 van 11 januari 1984

Betreffende de regeling van sommige onderbrekingen van de beroepsloopbaan.

Advies

Advies Nr. 36 van 7 april 2000

Advies Nr. 36 van 7 april 2000 : betreffende de toekomstige fiscale hervorming en de invloed daarvan op de sociale gelijkheid vanuit de genderdimensie.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 36 van 9 mei 1983

Betreffende het begrip “indirecte discriminatie”.

Advies

Advies Nr. 35 van 7 april 2000

Advies Nr. 35 van 7 april 2000 : omtrent de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de brandweerkorpsen.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 35 van 4 maart 1983

Inzake het wetsvoorstel 153 van 18.2.1982 tot aanvulling van sommige wetsbepalingen met het oog op de bescherming van het moederschap, ingediend door Volksvertegenwoordiger de Heer P. BREYNE (Kamer van Volksvertegenwoordigers - zitting 1981-1982, 153, nr. 1).

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons