Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 58 van 23 september 1991

Betreffende het opnemen van het geslacht in de personeelsformulieren voor de operatie doorlichting van het openbaar ambt.
Gezin

Advies

Advies Nr. 57 van 23 september 1991

Over de projecten tot wijziging van de schoolritmen in de Franse Gemeenschap.
Politiek

Advies

Advies nr. 158 van 26 november 2020

Betreffende de genderdimensie in het regeerakkoord (30-9-2020) en de beleidsverklaringen van de federale ministers.
Gezin

Advies

Advies Nr. 120 van 12 juni 2009

Met betrekking tot de toekenning van de kinderbijslag wanneer de ouders van het kind gescheiden zijn.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 119 van 12 juni 2009

Met betrekking tot euthanasie.
Zelfstandige arbeid

Advies

Advies Nr. 118 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het voorstel tot herziening van de richtlijn 86/613/EEG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming van het moederschap.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons