Moederschap

Advies

Advies nr. 157 van 15 april 2020

Betreffende drie wetsvoorstellen die betrekking hebben op de eventuele ziektedagen die plaatsvinden tijdens de 6 weken voor de vermoedelijke geboortedatum.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 117 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het voorstel van richtlijn tot wijziging van de richtlijn 92/85/EEG inzake de moederschapsbescherming van werkneemsters.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 116 van 21 oktober 2008

Met betrekking tot de ontwerpen van Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
Politiek

Advies

Advies Nr. 115 van 21 oktober 2008

Betreffende de genderdimensie in het regeerakkoord en in de algemene beleidsnota's van de federale ministers.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 114

Betreffende de oprichting van een administratief rechtscollege uitsluitend bevoegd voor alles wat betrekking heeft op gelijke kansen.
Discriminatie

Advies

Advies Nr. 113 van 13 okober 2006

Betreffende het voorontwerp van wet ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons