Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 107 van 7 april 2006

Betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.
Politiek

Advies

Advies Nr. 106 van 10 maart 2006

Over de gevolgen van de nieuwe decretale regelgevingen bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 105 van 10 maart 2006

Betreffende de arrondissementscommissaris en de provinciegouverneur.
Politiek

Advies

Advies Nr. 104 van 10 maart 2006

Met betrekking tot het Europees instituut voor gendergelijkheid en haar vestigingsplaats.
Seksisme

Advies

Advies Nr. 103 van 14 oktober 2005

Inzake de feminisering van beroeps- en functienamen in de jurische wereld.
Seksisme

Advies

Advies Nr. 102 van 14 oktober 2005

Inzake de Orde van Geneesheren.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons