Discriminatie

Advies

Advies nr. 159 van 12 maart 2021

Betreffende de toegang tot vrouwelijke en mannelijke anticonceptie
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 63 van 9 juli 1992

Betreffende een ontwerp van K.B. tot wijziging van het K.B. van 14.7.1987 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de privé-sector.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 62

Aangaande het ontwerp van K.B. tot wijziging van het K.B. van 27.2.1990 houdende maatregelen ter bevordering van gelijke kansen van mannen en vrouwen in de overheidsdiensten.
Loon

Advies

Advies Nr. 61 van 9 december 1991

Betreffende de bezoldigingsregeling van de werknemers in dienst opgenomen bij een overeenkomst voor deeltijdse arbeid in de ministeries en instellingen van openbaar nut.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 60 van 28 oktober 1991

Betreffende de verantwoordelijkheid van de openbare instanties inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de betrekkingen met de landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en meer in het bijzonder met de landen van Centraal en Oost-Europa.
Werk

Advies

Advies Nr. 59 van 28 oktober 1991

Betreffende de nachtarbeid van vrouwen in de maatschappijen voor intercommunaal vervoer.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons