Geweld

Advies

Advies Nr. 112 van 13 oktober 2006

Met betrekking tot de voorontwerpen van wet en van koninklijk besluit met betrekking tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 111 van 13 oktober 2006

Met betrekking tot ouderen, armoede en gezondheidszorg.
Pensioen

Advies

Advies Nr. 110 van 13 oktober 2006

Over de uitvoering van het generatiepact wat betreft het brugpensioen en het wettelijk pensioen: anciënniteitsvereisten, gelijkgestelde periodes, invulling van het begrip zware arbeid.
Gendermainstreaming

Advies

Advies Nr. 109 van 13 oktober 2006

Betreffende de toepassing van gender mainstreaming bij het antwoord van de belgische regering op de vragenlijst over de gezondheidszorg en de langdurige zorg voor ouderen.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 108 van 13 oktober 2006

Met betrekking tot quota in raden van bestuur.
Prostitutie

Advies

Advies nr. 156 van 10 december 2020

Betreffende de Sociale rechten van personen die zich prostitueren.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons