Adviezen

Adviezen van de Commissie Vrouwenarbeid (1975 – 1992)

Advies

Advies Nr. 9 van 4 april 1977

Advies Nr. 9 van 4 april 1977 : betreffende voorontwerp van wet betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.

Advies

Advies Nr. 8 van 2 september 1976

Advies Nr. 8 van 2 september 1976 : betreffende de deeltijdse arbeid van vrouwen.

Advies

Advies Nr. 7 van 26 april 1976

Advies Nr. 7 van 26 april 1976 : betreffende de gelijkheid van mannen en vrouwen inzake opleiding.

Advies

Advies Nr. 6 van 22 maart 1976

Advies Nr. 6 van 22 maart 1976 : inzake de verschillende toepassingsmogelijkheden van de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Advies

Advies Nr. 5 van 26 mei 1975

Advies Nr. 5 van 26 mei 1975 : over enkele vragen behandeld tijdens de 60ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie. Opmerking: Advies enkel verkrijgbaar in het Frans.

Advies

Advies Nr. 4 van 26 mei 1975

Advies Nr. 4 van 26 mei 1975 : betreffende kort verzuim wegens ziekte van een kind en andere familiegebeurtenissen.

Advies

Advies Nr. 3 van 26 mei 1975

Advies Nr. 3 van 26 mei 1975 : betreffende schorsing van de arbeidsovereenkomst met het oog op de opvoeding van een kind.

Advies

Advies Nr. 2 van 26 mei 1975

Advies Nr. 2 van 26 mei 1975 : betreffende opvangverlof bij adoptie van een kind.

Advies

Advies Nr. 1 van 26 mei 1975

Advies Nr. 1 van 26 mei 1975 : betreffende het ontwerp van wet betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons