Nieuws

Enquête over het (on)vrijwillige karakter van deeltijds werk. Oproep tot getuigenis.

Deeltijds werk

Uit de enquête naar het (on)vrijwillig deeltijds werk, uitgevoerd door de "ULB Metices Centre" in 2020, bleek er een zekere dubbelzinnigheid over de redenen waarom de werknemers(sters) deeltijds werken. (http://www.conseildelegalite.be/media/products/534/734/Enqutetempspartielinvolontairerapportsept2020.pdf)

In de 3 onderzochte sectoren met een sterke aanwezigheid van vrouwen en deeltijds werk (handel, woonzorgcentra, schoonmaak) kan een aanzienlijk deel van het gebruik van deeltijdwerk worden verklaard door het structureel aanbod van het soort werk en de arbeidsomstandigheden van de bedrijven in deze sectoren. De werknemers(sters) voelen zich vaak gedwongen om compromissen te sluiten, die vaak met spijt worden genomen en niet echt bevredigend zijn, tussen de mogelijkheden die de arbeidswereld hen dagelijks biedt en anderzijds hun familiale en sociale verplichtingen. Wat de Raad het meest zorgen baart, zijn de langetermijneffecten van dit soort werk.

De Raad van de Gelijke Kansen tussen mannen en vrouwen heeft het HIVA van de KULeuven het kwalitatieve deel van de enquête toevertrouwd, waarbij getuigenissen worden verzameld van mensen die deeltijds werken. De vakbondsorganisaties van de drie sectoren zijn gevraagd deze personen te selecteren op basis van criteria en profielen die een correcte representativiteit van de beroepsbevolking in bedrijven garanderen. De interviews vinden plaats tussen april en augustus 2021.

Contact
D. Van Vos: domie.devos@outlook.com
Annemie Pernot: annemie.pernot@skynet.be

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons