Nieuws

Persbericht over de start van een enquête over deeltijds werken

Deeltijds werk

De federale Raad voor de gelijkheid van kansen voor Mannen en Vrouwen is altijd bezorgd geweest over de toename van het aantal werknemers in deeltijd werk en over de onzekerheid waarin zij zich bevinden, zowel wat betreft de arbeidsvoorwaarden als de sociaal zekerheidsuitkeringen (vervangingsinkomen) die zij ontvangen en die hen zullen worden toegekend.

De Raad heeft daarom het METICES-centrum van de ULB gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar het vrijwillige of onvrijwillige karakter van deeltijds werk in vier sectoren: schoonmaak, zorgcentra, banken en verzekeringen. Het aandeel van mannelijke en vrouwelijke deeltijders is er bijzonder hoog.

In de loop van de maand oktober wordt een vragenlijst verdeeld onder een representatieve steekproef van werknemers en werkneemsters via de vakbondsafgevaardigden van een aantal bedrijven in deze sectoren. De vragen richten zich op de organisatie van het werk en de arbeidsomstandigheden in de genoemde sectoren. Wij veronderstellen dat de interne organisatorische logica van een sector of bedrijf net zo bepalend is voor de omvang van deeltijdwerk als de keuzes die de deeltijders in de privésfeer maken.

Het doel is om zo veel mogelijk antwoorden te verzamelen om de cijfer- en statistische resultaten te kunnen verwerken, en ook om de arbeidsvoorwaarden te kunnen analyseren. Er wordt aangedrongen om de vragenlijst te verdelen en te laten invullen.

De vragenlijst is beschikbaar in elektronische versie:

https://enquetetempspartiel.limequery.com/587814?lang=fr https://enquetetempspartiel.limequery.com/587814?lang=nl

Papieren exemplaren kunnen worden verkregen van uw permanenten of van Thomas Hausmann. Tel: 02/650 47 89; mail Thomas.Hausmann@ulb.ac.be

Een verklarende mededeling is ook beschikbaar bij uw vakbondsafgevaardigden.

Inlichtingen : Dominique De Vos ; domie.devos@outlook.com.

Een pdf-versie van de vragenlijst vindt u hier.
De verklarende mededeling voor de afgevaardigden die de vragenlijst verstrekken vindt u hier.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons